Aktualności

 • UWAGA !!! Informacja o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP

  2019-08-28 22:17

  Informacja o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów  pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 28.08.2019 do 03,09,2019 r.

  Uprzejmie prosimy najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych o zapoznanie się z załączonymi poniżej informacjami.

 • INFORMACJA DO WSZYSTKICH ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY

  2019-04-25 11:07

   

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. uprzejmie przypomina, że przepisy art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane nakładają na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania obiektów budowlanych następującym rodzajom kontroli ich stanu technicznego:

  kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na rok (tzw. przeglądy roczne) obejmującym

  - elementy budynku, budowle i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

  - instalacje gazowe,

  - przewody kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),

  kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na pięć lat (tzw. przeglądy pięcioletnie) obejmującym

  - stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

  - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej,

  kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych (tzw. przeglądy półroczne)

  kontrolom bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

  kontrolom stanu technicznego kotłów,

  kontrolom urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na pięć lat,

  jednorazowej kontroli instalacji grzewczej z kotłem.

   

  Kontrole opisane wyżej mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

 • Informacja w sprawie wpowadzenia zmian opłat za media od dnia 1 kwietnia 2019 roku

  2019-03-18 12:01

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem Uchwałami nr V/49/19 oraz V/50/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 roku nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za pojemnik o okreslonej pojemności, zmiana opłat za media (woda, ścieki i odpady komunalne) dla najemców lokali komunalnych zostanie wprowadzona od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

 • Informacja o czujnikach tlenku węgla

  2018-10-18 13:34
 • Prośba do Mieszkańców odnośnie zgłaszania potrzeb w zakresie remontów w branży zduńskiej

  2018-09-13 08:47

  Szybkie zgłaszanie potrzeby remontowej usprawni wykonanie wszystkich niezbędnych prac przed następnym sezonem grzewczym

Strony: 1 2 3 4 5 Następna »