Aktualności

 • Uwaga na tlenek węgla !

  2018-09-13 08:27

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o. zwraca się z prośbą do mieszkańców lokali komunalnych o przypomnienie sobie zasad eksploatacji czujników tlenku węgla oraz informacji na temat prawidłowej wentylacji w mieszkaniach. Z tematami tymi można się zapoznać na stronie internetowej ZBM : www.zbm.cieszyn.pl zakładka "Informacje dla mieszkańców" : „ Czujnik tlenku węgla”   ( www.zbm.cieszyn.pl/czujnik-tlenku-wegla,33.html ) oraz „ Wentylacja w lokalach mieszkalnych”. ( www.zbm.cieszyn.pl/wentylacja-w-lokalach-mieszkalnych,35.html )

 • Komunikat - Remont zabytkowego budynku przy ul. Głębokiej 48 w Cieszynie

  2018-01-08 07:37

   

  Prace polegające na

  wymianie świetlika dachowego wraz z wymianą dachu

  nad klatką schodową w zabytku – budynku usytuowanym w Cieszynie przy ul. Głębokiej 48”

  zostały dofinansowane przez

  Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

 • Uwaga ! - Nowe zasady segregacji odpadów

  2017-10-27 12:41

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

  od dnia 1 stycznia 2018 roku odpady zielone i kuchenne,

  rozumiane jako odpady ulegające biodegradacji,

  gromadzone będą w wyznaczonych pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO"


  PROSIMY MIESZKAŃCÓW O RZETELNĄ I PRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW

 • K o m u n i k a t

  2017-10-11 14:50

   U W A G A   ! ! !

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

  przypomina o konieczności wymiany baterii w czujnikach tlenku węgla.

  Sprawny czujnik uchroni przed zatruciem tlenkiem węgla.

  (Warunki pogodowe związane m.in. ze spadkami ciśnienia atmosferycznego, niedogrzaniem pomieszczeń, nieprawidłową cyrkulacją powietrza, wadliwym działaniem urządzeń zwiększają zagrożenie zatrucia czadem).

   

  Najemco, zadbaj o swoje bezpieczeństwo!!!

 • ZMIANA SIEDZIBY ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH NR 1

  2017-03-10 07:51

   

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że nastąpi zmiana siedziby Administracji Domów Mieszkalnych nr 1.

  Od dnia 1 kwietnia 2017 roku zapraszamy Państwa na ulicę Głęboką 13.

  Wejście do biura ADM1 zlokalizowane będzie od strony ulicy Trzech Braci, naprzeciwko Studni Trzech Braci.

  Numery telefonów 33/ 852 08 43, 33/ 851 33 70 do ADM1 pozostają bez zmian.