Aktualności

 • Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami w czasie trwania epidemii

  2020-04-15 10:18

  Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołana przez niego chorobę COVID-19 ( w czasie trwania pandemii/epidemii)

 • Wsparcie dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych

  2020-04-02 16:34

   Uchwała nr 26/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2020 roku

  w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych wynajmowanych od Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 oraz przesunięcia terminów płacenia czynszów.

   

 • Ankieta skierowana do przedsięborców, którzy prowadzą sklepy stacjonarne w Cieszynie

  2020-04-01 15:20

  Szanowni Państwo

  Poniżej zamieszczamy link do ankiety skierowanej do osób, które prowadzą działalność głównie handlową w mieście Cieszyn.

  Ankieta znajduje się w linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBTse-dcwRN3ACubQSxJ7iEUzFNTF1LGpmUcLT309k6FHQNQ/viewform

 • Komunikat - Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywanych działań przez ZBM w Cieszynie Sp . z o.o.

  2020-03-18 11:49

  Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. wydał w dniu 16 marca 2020 roku Zrządzenie wewnętrzne nr 12/2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

 • Szanowni Mieszkańcy

  2020-01-22 08:16

   

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 23 ust. 2 Uchwały NR XXXIX/393/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, rozpoczynamy od 1 marca 2020 roku deratyzację w budynkach komunalnych.

  W związku z powyższym w korytarzach na poziomie piwnic zostaną wyłożone trutki na gryzonie.

  Akcja deratyzacji będzie trwała do 31 marca bieżącego roku.

   

  Prezes Zarządu

  Zakładu Budynków Miejskich

  w Cieszynie Spółka z o.o.

  mgr Elżbieta Domagała