BARDZO WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ SEZONEM ZIMOWYM!!!

Nasi pracownicy zajmujący się eksploatacją budynków rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję przeglądów lokali mieszkalnych pod względem sprawdzenia poprawności działania zamontowanych czujników tlenku węgla oraz stanu stolarki okiennej i dostosowaniu jej do panujących warunków eksploatacyjnych.

 

Już na samym początku istnienia naszej strony internetowej uruchomiliśmy specjalny dział dla naszych Najemców: Informacje dla mieszkańców. Jednym z tematów, który natychmiast pojawił się tam dla Państwa bezpieczeństwa, są sprawy związane z czujnikami tlenku węgla. Omawiamy tam bardzo ważne kwestie. Piszemy o konieczności regularnego przeprowadzania testu urządzenia oraz podajemy w przystępny sposób jak tego dokonać, o wymianie baterii - kiedy należy to uczynić oraz poruszamy tematy związane z konserwacją urządzenia. I oczywiście nie zapomnieliśmy o zasadach prawidłowej eksploatacji wykrywacza tlenku węgla oraz o postępowaniu w przypadku włączenia się alarmu. Szczegóły w dziale Informacje dla mieszkańców - Czujnik tlenku węgla. Oprócz przeprowadzanych przez nas przeglądów, uprzejmie prosimy Państwa o każdorazowe zgłaszanie do odpowiedniej Administracji zauważonych usterek i uszkodzeń urządzenia wykrywającego tlenek węgla. Czujność Państwa w tym względzie przyczyni się do bezpiecznego użytkowania mieszkania.

 

W tym samym dziale, w zakładce Wentylacja w lokalach mieszkalnych, przygotowaliśmy dla Państwa ciekawe informacje, przygotowane przez zatrudnionych w ZBM inspektorów nadzoru wspólnie z mistrzami kominiarskimi obsługującymi nasze zasoby. Z tej broszurki możemy się dowiedzieć co to jest i jak działa wentylacja, jakie zagrożenia są z tym tematem związane oraz opisana jest tam instrukcja prawidłowego użytkowania lokalu. Bardzo ważne informacje w kluczowych sprawach bezpieczeństwa, dlatego serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Zwracamy się do Państwa również z uprzejmą prośbą o wspomożenie działań administratorów mających na celu zabezpieczenie budynków przed wpływem niskich temperatur poprzez zamykanie okienek piwnicznych, włazów dachowych, niezwłoczne informowanie właściwych Administracji o wybitych szybach w oknach znajdujących się w częściach wspólnych budynków, uszkodzonych drzwiach wejściowych itp.

 

Pragniemy także przypomnieć, że w trakcie przeprowadzanych przez naszą firmę prac remontowo-odtworzeniowych stolarki okiennej w wynajmowanych przez nas lokalach mieszkalnych, montowane są nowoczesne elementy okuć, poprawiające w znacznym stopniu bezpieczeństwo użytkowania mieszkania. Skrzydła otwieralno-uchylne posiadają klamki z niestety rzadko używaną przez mieszkańców funkcją mikrouchyłu. Prosimy pamiętać, aby oprócz częstego wietrzenia pomieszczeń, zapewnić przepływ świeżego powietrza poprzez ułożenie klami w pozycji ukośnej (włączenie funkcji mikrowentylacji).

 

Dziękujemy za zrozumienie naszych działań oraz pomoc w zapewnieniu Państwu bezpiecznego przeżycia okresu obniżonych temperatur powietrza.