Dodatkowe uregulowania w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność gminy Cieszyn

Uchwała nr 81/2019 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

z dnia 4 lipca 2019 roku

w sprawie dodatkowych uregulowań w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność gminy Cieszyn