Dodatkowe uregulowania w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Cieszyn związanych z rewitalizacją ulicy Głębokiej pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"

Uchwała nr 23/2021 roku Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

z dnia 12 marca 2021 roku

w sprawie dodatkowych uregulowań w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Cieszyn związanych z rewitalizacją ulicy Głębokiej pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"