Garaż przy ul. Sikorskiego 1

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o. ogłasza przetarg pisemny ograniczony do mieszkańców budynku nr 1 przy ul. Sikorskiego w Cieszynie na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – garażu położonego przy ul. Sikorskiego 1 w Cieszynie.

 

Garaż o powierzchni 14,06 m² jest w dobrym stanie technicznym, wyposażonym w instalację wodno - kanalizacyjną oraz elektryczną.

Udostępnienie lokalu użytkowego- garażu w celu zapoznania oferenta z jego stanem technicznym odbędzie się 23 sierpnia 2019 roku ( piątek) od godz. 10ºº do 10³º.

 

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać oferty do dnia 30 sierpnia 2019 roku ( piątek) do godz. 9ºº w sekretariacie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o., ul. Liburnia 2a , I piętro, pokój nr 14 w zamkniętych kopertach z adnotacją „ Przetarg ograniczony na lokal użytkowy – garaż przy ul. Sikorskiego 1 w Cieszynie ”.

 

Wymagane dokumenty :

  • propozycja stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni garażu - nie mniejsza niż 6,62 zł/m² (do stawki czynszu dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami),

  • potwierdzenie przez bank wpłaty wadium, o ile wpłacone było na konto Spółki podane w ogłoszeniu.

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 12ºº w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o.

 

 

Szczegóły oferty zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego zakładu: bip.um.cieszyn.pl/artykul/1220/26935/przetarg-pisemny-ograniczony-do-mieszkancow-budynku-nr-1-przy-ul-sikorskiego-w-cieszynie-na-uzywanie-w-drodze-zawarcia-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego-garazu-polozonego-przy-ul-sikorskiego-1-w-cieszynie

 

Zapraszamy serdecznie!