Informacja dla osób znajdujących się na liście oczekujących na wskazanie lokalu socjalnego

Informacja dla osób znajdujących się na liście oczekujących na wskazanie lokalu socjalnego z zasobu gminy Cieszyn na podstawie sądowego wyroku eksmisyjnego z prawem do lokalu socjalnego.

 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że w związku z zabezpieczeniem swoich potrzeb mieszkaniowych poza zasobem gminy Cieszyn przez osoby, którym sąd w wyroku orzekającym eksmisję przyznał prawo do lokalu socjalnego, a które wyprowadziły się z lokalu objętego wyrokiem sądowym, utraciły prawo do przyznania takiego lokalu.

Tym samym wyroki dotyczące tych osób zostają skreślone z listy oczekują-cych na wskazanie lokalu socjalnego. Są to następujące wyroki:

 

Lp.

Adres, z którego orzeczona była

eksmisja

Data wydania wyroku

Sygn. akt

1

ul. Błogocka nr 30a/24

20.07.2009

I C 260/09

2

ul. Sikorskiego nr 3/5

21.01.2014

I C 1925/13

3

ul. Błogocka nr 30c/11

03.06.2014

I C 2406/13