Informacja o czujnikach tlenku węgla

Pomimo dodatkowych działań prewencyjnych prowadzonych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o., polegających między innymi na wyposażaniu komunalnych lokali mieszkalnych w czujniki tlenku, węgla wykonywaniu dodatkowych nawiewów do mieszkań oraz montażu nawiewników okiennych, nadal zdarzają się wypadki zatrucia. Niestety ich przyczyną jest głównie nieprawidłowa eksploatacja mieszkań oraz brak dbałości o urządzenia mające Państwu zapewnić bezpieczeństwo ( zdemontowane czujniki, brak baterii w czujnikach, zaklejanie wylotów wentylacji ).

 

W związku z powyższym Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o. zwraca się z prośbą do mieszkańców lokali komunalnych o przypomnienie sobie zasad eksploatacji czujników tlenku węgla oraz informacji na temat prawidłowej wentylacji w mieszkaniach. Z tematami tymi można się zapoznać na stronie internetowej ZBM : www.zbm.cieszyn.pl  dział: Informacje dla mieszkańców artykuł :„Czujnik tlenku węgla” oraz „Wentylacja w lokalach mieszkalnych” lub www.bip.um.cieszyn.pl => dział: Jednostki organizacyjne =>zakładka: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o.

 

Aktualnie służby techniczne ZBM sprawdzają w komunalnych lokalach mieszkalnych prawidłowość działania czujników tlenku węgla.

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie udostępnili komunalnych lokali mieszkalnych proszeni są o pilny kontakt telefoniczny z właściwymi administracjami, celem sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń .

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 przy ul. Głębokiej 13 – tel. 338520843 lub 338513370

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 przy ul. Tysiąclecia 9 – tel. 338520223 lub 338513368

 

Jednocześnie ZBM informuje, że Spółka wyposażyła i nadal wyposaża mieszkania, w których znajdują się piece gazowe i węglowe, w jeden czujnik tlenku węgla. Natomiast apelujemy do Państwa, aby we własnym zakresie wyposażyć w czujnik każde pomieszczenie, w którym znajduje się piec gazowy z otwartą komorą spalania lub piec węglowy . Prosimy również o regularne testowanie czujników ( tryb postępowania podany na wyżej przywołanej stronie internetowej) i wymianę baterii w czujnikach.

 

Prosimy również o zgłoszenie zapotrzebowania na przegląd pieców kaflowych.

 

Prezes Zarządu ZBM w Cieszynie sp. z o. o.
mgr Elżbieta Domagała