Istotne zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach od 1 lipca 2013 roku obowiązki związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych przejmuje Gmina. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna w Gminie Cieszyn opłata za śmieci pobierana jest od osoby. W oświadczeniach dostarczonych przez pracowników ZBM zadeklarowaliście Państwo ilość osób faktycznie zamieszkujących w lokalu. Od tej ilości osób będzie naliczana opłata za śmieci. W związku z powyższym ZBM przypomina, że każda zmiana ilości zamieszkujących w lokalu osób musi być zgłoszona do ZBM w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

 

Szanowni Państwo, bezzwłoczne zgłaszanie zaistniałych zmian w ilości zamieszkujących osób leży bezsprzecznie w Państwa interesie. Zmniejszenie ilości osób skutkuje obniżeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych natomiast nie zgłoszenie zwiększenia ilości osób powoduje skutki wynikające z art. 233 Kodeksu karnego.