K o m u n i k a t

 U W A G A   ! ! !

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

przypomina o konieczności wymiany baterii w czujnikach tlenku węgla.

Sprawny czujnik uchroni przed zatruciem tlenkiem węgla.

(Warunki pogodowe związane m.in. ze spadkami ciśnienia atmosferycznego, niedogrzaniem pomieszczeń, nieprawidłową cyrkulacją powietrza, wadliwym działaniem urządzeń zwiększają zagrożenie zatrucia czadem).

 

Najemco, zadbaj o swoje bezpieczeństwo!!!