Komunikat - Remont zabytkowego budynku przy ul. Głębokiej 48 w Cieszynie

 

Prace polegające na

wymianie świetlika dachowego wraz z wymianą dachu

nad klatką schodową w zabytku – budynku usytuowanym w Cieszynie przy ul. Głębokiej 48”

zostały dofinansowane przez

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

Autor:1