LOKALE UŻYTKOWE - INFORMACJE DLA NAJEMCÓW

W tym dziale zamieszczamy informacje istotne dla najemców lokali użytkowych

 

 

  • Wsparcie dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych

    Uchwała nr 26/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2020 roku

    w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych wynajmowanych od Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 oraz przesunięcia terminów płacenia czynszów.