Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę od 1 lutego 2013 r.

Zakład Budynków Miejskich uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2013 roku zacznie obowiązywac nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

Cena za 1m3 - 4,69 zł/m3 + podatek VAT 8% = 5,07 zł/m3

Opłata za wodomierz główny na budynek - 15,35 zł + podatek VAT 8% = 16,58 zł

 

W związku z tym, że opłata za wodę jest przez Państwa uiszczana w formie zaliczek, nową zaliczkę za wodę ZBM wprowadzi od 1 kwietnia 2013 roku. Rozliczenie wody nastąpi wg wskazań wodomierzy na dzień 30 czerwca 2013 roku z uwzględnieniem opłat wnoszonych przez Państwa od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.