O G Ł O S Z E N I E

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. przypomina mieszkańcom, że w razie stwierdzenia przebywania w budynku lub jego otoczeniu osób bezdomnych, należy o tym fakcie poinformować odpowiednie Służby Mundurowe oraz MOPS.

 

TELEFONY INTERWENCYJNE:

POLICJA 997

STRAŻ MIEJSKA 986

SŁUŻBY RATOWNICZE 112

MOPS – pomoc bezdomnym 533 307 132