OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 35 w Cieszynie, w imieniu, której występuje Zarządca budynku - Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert na:

 

Wykonanie dociepleń stropu poddasza, stropu studni nad parterem, ścian wewnętrznych od strony poddasza w wielorodzinnym budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Głębokiej 35 w Cieszynie”

 

Termin realizacji – wymagany: do 15.10.2021 r.