OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 35 w Cieszynie, w imieniu, której występuje Zarządca budynku - Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert na:

Budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z częściową likwidacją wewnętrznej instalacji gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Głębokiej 35 w Cieszynie”

 

Termin realizacji – wymagany: do 30.09.2021r.