Ogłoszenie - termin odbioru pozostawionych rzeczy

 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. wyznacza do dnia 31 października 2018 roku termin odbioru rzeczy pozostawionych w niżej wymienionych lokalach mieszkalnych przejętych przez ZBM :

1. ul. Bielska nr 2/11

2. ul. Chrobrego nr 15/1

3. ul. Bucewicza nr 16a/5

 

Rzeczy nie odebrane w w/w terminie zostaną wywiezione na wysypisko śmieci.

 

Autor:1