POMOC BEZDOMNYM

Zgłoś się do MOPS w Cieszynie

ul. Skrajna 5 w godz. 7:30-15:30

skontaktuj się z pracownikiem MOPS tel. 33-4794900 lub 4794925

 

 

NOCLEG:

- Centrum Edukacji Socjalnej ul. Błogocka 30, Cieszyn, tel. 33-8514430

 

POSIŁEK:

- Centrum Edukacji Socjalnej, ul. Błogocka 30, Cieszyn, tel. 33-8514430

- Parafia Kościoła św. Marii Magdaleny, ul. Sejmowa, Cieszyn, od godz. 10:00

- Zakon Braci Mniejszych, ul. Szersznika 3, Cieszyn, godz. 11:30 (Pn-Pt)

 

KĄPIEL:

- Centrum Edukacji Socjalnej ul. Błogocka 30, Cieszyn, tel. 33-8514430

 

ODZIEŻ:

- Centrum Edukacji Socjalnej ul. Błogocka 30, Cieszyn, tel. 33-8514430

- PCK Cieszyn, Rynek 6, Cieszyn, tel. 33-8520174  czwartek 10:00-16:00

 

POMOC MEDYCZNA:

- Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, Cieszyn, tel. 33-8520511

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA / PRAWNA / SOCJALNA:

- MOPS Cieszyn, ul. Skrajna 5, Cieszyn, 7:30-15:30

- Centrum Edukacji Socjalnej ul. Błogocka 30, Cieszyn, tel. 33-8514430

 

 

BLIŻSZE INFORMACJE O POMOCY UZYSKASZ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ W STRAŻY MIEJSKIEJ W CIESZYNIE

UL. LIMANOWSKIEGO 7, 43-400 CIESZYN

LUB POD BEZPŁATNYM NUMEREM TEL. 986

 

***

 0 800 100 022

CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER TELEFONU

O MOŻLIWOŚCI POMOCY W ZAKRESIE NOCLEGU I WYŻYWIENIA

 

***

 

WAŻNE TELEFONY

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE

997 - POLICJA

986 - STRAŻ MIEJSKA

112 - SŁUŻBY RATOWNICZE