Sprawdź, czy masz prawidłowo ustalony czynsz za najem komunalnego lokalu mieszkalnego

Obowiązujące w komunalnych lokalach mieszkalnych stawki czynszu są kształtowane zgodnie z polityką czynszową Gminy Cieszyn, zawartą w uchwale Nr XVI/169/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn. Stawka czynszowa jest indywidualnie ustalana dla każdego lokalu i jest związana z danym lokalem. Natomiast od sytuacji finansowej najemcy tego lokalu zależy, czy zapłaci on pełną stawkę czynszową, czy też uzyska prawo do jej obniżenia.

 

 

Pełną stawkę czynszową zapłacą najemcy, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny wynosi więcej niż 2.021,13 zł w gospodarstwach jednoosobowych i 1584,81 zł w gospodarstwach wieloosobowych.

 

Jeżeli dochód jest niższy najemcy przysługuje prawo do skorzystania z obniżki stawki czynszowej o 20, 25 lub 30 procent, w zależności od osiąganego dochodu.

 

 

 

Warunkiem ubiegania się o obniżkę stawki czynszowej jest nie posiadanie zaległości w opłatach za najem lokalu lub zawarcie porozumienia o spłacie zadłużenia.


Pełny zakres informacji na temat możliwości skorzystania z obniżki stawek czynszowych znajduje się na stronie ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. www.zbm.cieszyn.pl → zakładka „Informacje dla mieszkańców” → „Sprawdź czy możesz ubiegać się o obniżkę czynszu” oraz na stronie www.bip.zbm.cieszyn.pl. → zakładka „Informacje podstawowe” → Druki → „Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o obniżkę stawki czynszowej”.