Sprawdź czy możesz ubiegać się o obniżkę czynszu ! ! !

Przypominamy Państwu, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna istnieje możliwość zastosowania obniżek stawek czynszowych w stosunku do osób z niskimi dochodami. Szczegóły informacji - zakładka INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW