UWAGA! ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA W CIESZYNIE!

 

W połowie marca w dwóch lokalach komunalnych nastąpiło zatrucie tlenkiem węgla. Wskutek zatrucia dwie osoby zostały przewiezione do Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej w Sosnowcu, pięć osób (w tym czworo dzieci) poddano obserwacji w cieszyńskim szpitalu.

Najbardziej niepokojący jest fakt, iż obie sytuacje spowodowane były nieprawidłową eksploatacją lokali:

  • w jednym mieszkaniu zaklejone były nawiewniki ciśnieniowe okienne (mieszkanie wyposażone w dwa piece kaflowe pokojowe i dwa junkersy, wszystkie urządzenia pobierające tlen z mieszkania!!!), przez co powstały odwrotne ciągi w przewodach kominowych i spaliny zostały wessane do lokalu;

  • przyczyną zatrucia w drugim mieszkaniu był niesprawny piec gazowy łazienkowy. Najemca nie wykonywał obowiązkowych przeglądów urządzenia
    a w trakcie kąpieli zlekceważył sygnał dźwiękowy czujnika tlenku węgla.

Cóż, oba przypadki mogły zakończyć się tragicznie...

 

Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze zdrowie i życie wzywamy do przestrzegania warunków zapewniających bezpieczną eksploatację lokalu. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. na swój koszt wyposażył administrowane lokale
w nawiewniki ciśnieniowe okienne (wstyd przyznać, że wielu najemców broniło się rękami i nogami, „bo będzie wiało”...) oraz w czujniki tlenku węgla.

Niestety, okazuje się, że ludzie zaklejają nawiewniki, wpychają do nich watę
a czujniki tlenku węgla leżą ładnie na komodzie ... bez baterii.

Podpowiadamy zatem co robić, aby mieszkanie było bezpieczne oraz jakie obowiązki leżą po stronie najemcy i po stronie wynajmującego zgodnie z Ustawą z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Być może wiedza zdobyta w czasie tej lektury właśnie Tobie ocali życie.