UWAGA !!! Informacja o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP

 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie informuje, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 197 wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO - CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

 

Drugi (umiarkowany poziom) stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO - CRP) wprowadza się w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni. Zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym jest mało prawdopodobne, ale występują informacje wskazujące możliwość jego wystąpienia.

Aktualne informacje znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w zakładce Aktualności:

https://www.um.cieszyn.pl/wprowadzenie-ii-stopnia-alarmowego-crp-(stopien-brawo-crp)-na-terytorium-rp.html

oraz na stronie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie z zakładce Aktualności/komunikaty:

http://www.cieszyn.pl/mczk/

Autor:1