UWAGA !!! Informacja o wprowadzeniu I stopnia alarmowego ALFA

 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie informuje, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO - CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59.

 

Drugi (umiarkowany poziom) stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO - CRP) wprowadza się w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni. Zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym jest mało prawdopodobne, ale występują informacje wskazujące możliwość jego wystąpienia.

Aktualne informacje znajdują się na stronie Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w zakładce Aktualności/komunikaty:

http://www.cieszyn.pl/mczk/