Uwaga ! - Nowe zasady segregacji odpadów

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

od dnia 1 stycznia 2018 roku odpady zielone i kuchenne,

rozumiane jako odpady ulegające biodegradacji,

gromadzone będą w wyznaczonych pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO"


PROSIMY MIESZKAŃCÓW O RZETELNĄ I PRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW