Wsparcie dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych

 Uchwała nr 26/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych wynajmowanych od Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 oraz przesunięcia terminów płacenia czynszów.

 

Treść Uchwały nr 26/2020 wraz  z wnioskiem o udzielenie wsparcia w załączeniu poniżej:

  • icoTresc Uchwaly.pdf, Uchwała nr 26/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2020 roku
  • icoWzor wniosku.doc, Wniosek o udzielenie wsparcia w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2