Wsparcie dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych wynajmowanych od Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. w związku z epidemią - branża gastronomiczna

 Uchwała nr 65/2020 roku Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

z dnia 30 października 2020 roku - Uchwała uchylona

w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych wynajmowanych od Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2