Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami w czasie trwania epidemii

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołana przez niego chorobę COVID-19 ( w czasie trwania pandemii/epidemii)