Zarządzenie nr 0050.510.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn

  • icoZarzadzenie_nr_0050.510.2019.pdf, Zarządzenie nr 0050.510.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn