Zarządzenie nr 0050.512.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

  • icoZarzadzenie_nr_0050.512.2019.pdf, Zarządzenie nr 0050.512.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna