Zarządzenie nr 0050.513.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/16 dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn

  • icoZarzadzenie_nr_0050.513.2019.pdf, Zarządzenie nr 0050.513.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/16 dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn