Zasady i tryb oddawania w najem lokali użytkowych

Uchwała nr 4/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

z dnia 8 stycznia 2020 roku

w sprawie "Zasad i trybu oddawania w najem lokali użytkowych"