Zasady i tryb udzielania obniżek na stawki czynszu w ramach pomocy de minimis za najem lokali użytkowych wynajmowanych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

Uchwała  nr 19/2019 roku Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu udzielania obniżek na stawki czynszu w ramach pomocy de minimis za najem lokali użytkowych wynajmowanych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.