Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych ZBM Spółka z o.o. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Cieszyn

Uchwała nr 56/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych ZBM Spółka z o.o. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Cieszyn