Zgłoś witrynę do zaprojektowania

Zgłoś witrynę do zaprojektowania


To pilotażowe przedsięwzięcie służące wsparciu lokalnych firm.

Zgłoś swoją witrynę do zaprojektowania to pilotażowe działanie Zamku Cieszyn oraz Pracowni Projektowania Graficznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Naszym celem jest wsparcie lokalnych firm z Cieszyna w trudnym czasie pandemii poprzez ułatwienie dostępu do nowatorskich projektów wystawienniczych. Uruchomiony proces będzie miał charakter edukacyjny, ale jego celem jest wykorzystanie proponowanych rozwiązań, tym samym podniesienie atrakcyjności wybranych miejsc w zgodności z cieszyńską uchwałą krajobrazową.

W roku akademickim 2020/21 zostaną zaprojektowane pierwsze 4 witryny w sklepach, punktach usługowych i gastronomicznych, przy czym witryna rozumiana jest jako okno wystawowe wkomponowane w elewację zewnętrzną budynku, przynależne do lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do piątku 13 listopada 2020. Witryny zostaną wybrane do 17 listopada, a prace nad projektami zakończone w lutym 2021.

Jedna osoba może zgłosić tylko jedną witrynę. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie formularza wraz z aktualnymi zdjęciami witryny na adres: hgadomskabrzoska@zamekcieszyn.pl.

Przedstawiciele Pracowni Projektowania Graficznego oraz Zamku Cieszyn wybiorą pierwsze 4 witryny na podstawie informacji zawartych w formularzu, biorąc pod uwagę motywację i oczekiwania właściciela firmy oraz lokalizację punktu.
Lista wybranych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamku Cieszyn.

Informacje:  tel. 508 200 248