Aby wentylacja działała poprawnie

17 marca 2022

należy:

 1. utrzymywać stałą normową temperaturę pomieszczeń równą 20ºC w kuchni
  i 24ºC w łazience,
 2. zapewnić drożność nawiewników ciśnieniowych okiennych,
 3. pamiętajmy, że nawiew nie zawsze działa – mgła lub mróz,
 4. nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych,
 5. nie wolno zaklejać kanałów nawiewnych – powietrze jest potrzebne do wentylacji, spalania, usuwania wilgoci, poprawy samopoczucia,
 6. nie wolno zaklejać kratek nawiewnych w drzwiach łazienki – pamiętajmy,
  że junkers na 1m3 gazu zużyje 9.9m3 powietrza. Przy ograniczonym dostępie powietrza będzie działał nieekonomicznie oraz wyprodukuje tlenek węgla,
 7. nie wolno stosować okapów kuchennych z elektrycznym wentylatorem powodującym wymuszony obieg powietrza. Pracujący wyciąg z okapu może odwrócić ciąg w kominie dymowym (piece węglowe) bądź spalinowym (junkersy) i doprowadzić do zatrucia i zaczadzenia,
 8. przy rozpalaniu pieca węglowego konieczne jest dopuszczenie do mieszkania większej ilości powietrza przez uchylenie skrzydła okiennego. Piec węglowy do rozpalenia potrzebuje dużo tlenu, jednocześnie wysysa powietrze z lokalu, co może powodować wsteczny ciąg w kanałach wentylacyjnych,
 9. należy unikać korzystania z junkersa przy jednoczesnym rozpalaniu pieców węglowych,
 10. minimum raz w roku należy sprawdzić poprawność spalania gazu w palnikach gazowych. Prawidłowy palnik i sprawny piec może posiadać w spalinach maksimum 0,03% CO,
 11. należy sprawdzać również stan techniczny czujnika zaniku ciągu w dwufunkcyjnych piecach gazowych; sprawny czujnik wyłącza piec
  po 1,5 do 3 minut
 12. w miejscach szczególnie niebezpiecznych zaleca się zamontować czujnik CO.

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej