Uwaga ! – Nowe zasady segregacji odpadów

17 marca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od dnia 1 stycznia 2018 roku odpady zielone i kuchenne, rozumiane jako odpady ulegające biodegradacji, gromadzone będą w wyznaczonych pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO" PROSIMY MIESZKAŃCÓW O RZETELNĄ I PRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW

POMOC BEZDOMNYM

17 marca 2022
Zgłoś się do MOPS w Cieszynie ul. Skrajna 5 w godz. 7:30-15:30 skontaktuj się z pracownikiem MOPS tel. 33-4794900 lub 4794925 NOCLEG: - Centrum Edukacji Socjalnej ul. Błogocka 30, Cieszyn, tel. 33-8514430 POSIŁEK: - Centrum Edukacji Socjalnej, ul. Błogocka 30, Cieszyn, tel. 33-8514430 - Parafia Kościoła św. Marii Magdaleny, ul. Sejmowa, Cieszyn, od godz. 10:00 - Zakon Braci Mniejszych, ul. Szersznika 3, Cieszyn, godz. 11:30 (Pn-Pt) KĄPIEL: - Centrum Edukacji Socjalnej ul. Błogocka 30, Cieszyn, tel. 33-8514430 ODZIEŻ: - Centrum Edukacji Socjalnej ul. Błogo...

NOŚ ODBLASKI! PAMIĘTAJ! JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY.

12 marca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że w trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców budynków usytuowanych przy ul. Wiślańskiej 21 i 25 została przeprowadzona akcja wyposażania lokatorów w samozaciskowe opaski odblaskowe. Wymienione budynki zlokalizowane są przy drodze wylotowej z Cieszyna, na której panuje duży ruch. Komunikacja piesza w kierunku miasta i przystanków autobusowych odbywa się poboczem. Korzystanie z tego fragmentu drogi wymaga od użytkowników prowadzących pojazdy oraz pieszych szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy ...

Informacja o odstąpieniu od podwyżki stawek czynszowych

12 marca 2022
Burmistrz Miasta Cieszyna podejmuje decyzję o podwyżce stawek czynszowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Cieszyn w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Cieszyna. Po dokładnej analizie wartości wskaźników mających wpływ na wysokość stawek czynszowych a także uwzględniając fakt, że obowiązująca w Gminie Cieszyn polityka czynszowa przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna osiągnęła na dzień dzisiejszy zamierzone cele Burmistrz Miasta Cieszyna już drugi rok z rzędu podjął decyzję o odstąpieniu od podwyżki stawek czynszowych w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy C...

Program odpracowywania zaległości czynszowych

12 marca 2022
1 lutego 2013 roku Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. wprowadził program odpracowywania zaległości czynszowych . Z programu może skorzystać określona grupa osób . „To nie jest tak, że nie płacę czynszu, bo kiedyś go sobie odpracuję” . Podstawowym obowiązkiem najemcy jest płacenie czynszu, a program stanowi pewną formę wyjścia z finansowych kłopotów, ponieważ ludzi dotykają różne sytuacje życiowe. Osoby, którym proponowany jest udział w programie, muszą spełnić określone warunki . Po pierwsze, chodzi o najemców, którzy utracili status najemcy z powodu zaległości cz...

PROGRAM ODPRACOWYWANIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

12 marca 2022
Program ten zostanie przez ZBM wprowadzony do stosowania od 1 lutego 2013 roku. W dziale INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW przedstawiamy wszystkie szczegóły Programu. Umieszczone są tam również niezbędne dokumenty: tekst Programu jako załącznik do uchwały Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., wzór porozumienia w sprawie odpracowania zadłużenia, wniosek o odpracowanie zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnego lokalu mieszkalnego oraz zaświadczenie o dochodach. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej