Program odpracowywania zaległości czynszowych

12 marca 2022
1 lutego 2013 roku Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. wprowadził program odpracowywania zaległości czynszowych . Z programu może skorzystać określona grupa osób . „To nie jest tak, że nie płacę czynszu, bo kiedyś go sobie odpracuję” . Podstawowym obowiązkiem najemcy jest płacenie czynszu, a program stanowi pewną formę wyjścia z finansowych kłopotów, ponieważ ludzi dotykają różne sytuacje życiowe. Osoby, którym proponowany jest udział w programie, muszą spełnić określone warunki . Po pierwsze, chodzi o najemców, którzy utracili status najemcy z powodu zaległości cz...

PROGRAM ODPRACOWYWANIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

12 marca 2022
Program ten zostanie przez ZBM wprowadzony do stosowania od 1 lutego 2013 roku. W dziale INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW przedstawiamy wszystkie szczegóły Programu. Umieszczone są tam również niezbędne dokumenty: tekst Programu jako załącznik do uchwały Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., wzór porozumienia w sprawie odpracowania zadłużenia, wniosek o odpracowanie zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnego lokalu mieszkalnego oraz zaświadczenie o dochodach. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

„BANK ZAMIAN” – NASZA NOWA STRONA INTERNETOWA

12 marca 2022
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami funkcjonowania "Banku zamian" w dziale INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW. Zapraszamy serdecznie!

Sprawdź czy możesz ubiegać się o obniżkę czynszu !!!

12 marca 2022
Przypominamy Państwu, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna istnieje możliwość zastosowania obniżek stawek czynszowych w stosunku do osób z niskimi dochodami. Szczegóły informacji - zakładka INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej