Witryny przy ulicy głębokiej

4 stycznia 2023
Kontynuując przywracanie historycznego wyglądu ulicy Głębokiej, rozpoczętego remontem kompleksowym nawierzchni wykonanym przez Gminę Cieszyn, Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. podjęła inicjatywę w zakresie odtworzenia, także według historycznych wzorów, witryn sklepowych. Na początek wytypowano do przeprowadzenia prac budynki przy ul. Głębokiej 53 oraz ul. Głębokiej 58. Opracowano i uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projekty techniczne witryn i uzyskano pozwolenia budowlane. Siłami własnymi Działu Remontowego Spółki, w konsultacji z Projektantem i pod nadzore...

mobilny harmonogram wywozu odpadów

3 stycznia 2023
Zachęcamy do pobrania nowego mobilnego harmonogramu wywozu odpadów dedykowanego dla mieszkańców Cieszyna pod nazwą EcoHarmonogram. Aplikacja EcoHarmonogram zastąpi działającą do dnia 31 grudnia 2022 r. aplikację Wywozik Cieszyn.

Inwestycja przy ul. Mickiewicza

15 grudnia 2022
Jako właściciel dużej działki budowlanej w rejonie ulic Mickiewicza/Towarowa, Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. rozpoczął w tym miejscu budowę czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego. W obiekcie powstaje 16 nowych mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni 957 m2. Zasilą one mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn. Nowy budynek będzie spełniać standardy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wyposażony będzie m.in. w windę. Spółka prowadzi inwestycję z własnych środków oraz dotacji pozyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie....

Porządkowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulic Mickiewicza/Towarowa

12 grudnia 2022
📣✅W rejonie ulic Mickiewicza/Towarowa znajduje się kilka dużych wielorodzinnych budynków komunalnych. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., jako zarządca tych budynków, podjął działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności ww. rejonu dla zamieszkujących tu rodzin poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół budynków oraz wykonanie prac modernizacyjno-remontowych wewnątrz budynków👷👍. 🔔W celu podniesienia komfortu życia mieszkańców Spółka rozpoczęła wykonywanie prac modernizacyjnych i remontowych w bezpośrednim otoczeniu i wewnątrz budynków. W rejonie budynków ...

uporządkowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulic Sikorskiego – Towarowa

9 grudnia 2022
Przy ulicy Sikorskiego 3a znajdował się do niedawna budynek – barak socjalny. Z powodu niskiego standardu obiektu oraz złego stanu technicznego podjęta została decyzja o wyburzeniu obiektu. Decyzję o rozbiórce przyspieszył pożar części budynku, który miał miejsce w lipcu 2022 roku, a przyczynił się do niego także sposób i charakter jego użytkowania. Prace rozbiórkowe zostały wykonane staraniem i na koszt Spółki w okresie wrzesień-październik 2022 roku. Zwolniona działka została oddana na potrzeby Gminy Cieszyn.

Ogłoszenie o wprowadzeniu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej II stopnia alarmowego BRAVO i III stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

1 grudnia 2022
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: nr  389 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nr  388 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2023...

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej