Inwestycja przy ul. Mickiewicza

28 kwietnia 2023
Nabierają tempa prace budowlane związane z budową czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza. Inwestorem zadania prowadzonego na własnej działce jest Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. W obiekcie powstaje 16 nowych mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni 957 m2. Zasilą one mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn. Nowy budynek będzie spełniać standardy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wyposażony będzie m.in. w windę dostosowaną do transportu osób na noszach. Projekt uzyskał pozytywną opinię „Komisji...

Cieszyńskie lodówki

31 stycznia 2023
Cieszyńska – znaczy wspólnaKońcem grudnia w naszym mieście stanęły Cieszyńskie Lodówki. Jedna przy ulicy Sejmowej 7, druga przy Placu Wolności 3. Społeczne lodówki czy też jadłodzielnie – bo tak przyjęło się o nich mówić, stają się coraz popularniejsze w Polsce i pojawiają się w kolejnych miastach. To dobry znak, bo nadrzędną inicjatywą akcji jest walka z marnowaniem żywności, a każdy taki gest godny jest pochwały. Zachęcamy więc Państwa do wsparcia inicjatywy i przekazywania informacji o działających lodówkach – szerzej. Na czym polega idea Cieszyńskich Lodówek? To proste każdy może „do...

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ

17 stycznia 2023
Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o. pod patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna nawiązał współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach . Przedmiotem współpracy jest opracowanie przez studentów wydziału architektury koncepcji zagospodarowania wnętrza lokalu gastronomicznego przy ul. Zamkowej 18 w Cieszynie. Koncepcja ma zainspirować przyszłych użytkowników lokalu przez pokazanie możliwości architektonicznych lokalu. Temat ten, jako praca semestralna w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych, wzbudził ogromne zainteresowanie studentów – przyszłych architektów. ...

Witryny przy ulicy głębokiej

4 stycznia 2023
Kontynuując przywracanie historycznego wyglądu ulicy Głębokiej, rozpoczętego remontem kompleksowym nawierzchni wykonanym przez Gminę Cieszyn, Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. podjęła inicjatywę w zakresie odtworzenia, także według historycznych wzorów, witryn sklepowych. Na początek wytypowano do przeprowadzenia prac budynki przy ul. Głębokiej 53 oraz ul. Głębokiej 58. Opracowano i uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projekty techniczne witryn i uzyskano pozwolenia budowlane. Siłami własnymi Działu Remontowego Spółki, w konsultacji z Projektantem i pod nadzore...

mobilny harmonogram wywozu odpadów

3 stycznia 2023
Zachęcamy do pobrania nowego mobilnego harmonogramu wywozu odpadów dedykowanego dla mieszkańców Cieszyna pod nazwą EcoHarmonogram. Aplikacja EcoHarmonogram zastąpi działającą do dnia 31 grudnia 2022 r. aplikację Wywozik Cieszyn.

Inwestycja przy ul. Mickiewicza

15 grudnia 2022
Jako właściciel dużej działki budowlanej w rejonie ulic Mickiewicza/Towarowa, Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. rozpoczął w tym miejscu budowę czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego. W obiekcie powstaje 16 nowych mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni 957 m2. Zasilą one mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn. Nowy budynek będzie spełniać standardy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wyposażony będzie m.in. w windę. Spółka prowadzi inwestycję z własnych środków oraz dotacji pozyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie....

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej