Punkt Przyjęć Dzielnicowych i Administratora

18 marca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp.z o.o. informuje, iż w  odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców od dnia 01.12.2017r. zostanie uruchomiony Punkt Przyjęć Dzielnicowych i Administratora w lokalu położonym przy ulicy Motokrosowej 28/7. Interesanci będą przyjmowani w każdy czwartek w godzinach: Administrator: 8:00 - 9:30 Dzielnicowy policji: 9:00 - 10:30

Zarządzenie Nr 0050.746.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych

18 marca 2022
Zarządzenie Nr 0050.746.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych Zarządzenie wraz z załącznikami

Zasady stosowane przy rozdziale mieszkań

18 marca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że rozdział mieszkań następuje z zachowaniem poniższych zasad: 1) kolejności wynikającej z listy osób oczekujących: - na lokale socjalne, - na lokale na czas nieoznaczony, - zamian, 2) struktury rodziny odpowiednio do powierzchni lokalu podlegającego rozdziałowi, 3) dochodu w rodzinie w odniesieniu do kosztów utrzymania rozdzielanego lokalu - ocena możliwości utrzymania lokalu o wyższym standardzie, 4) zaleceń lekarskich dotyczących niepełnosprawności, stanu zdrowia (decydują dokumenty w aktach wni...

PROGRAM ODPRACOWYWANIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

18 marca 2022
SZANOWNI MIESZKAŃCY Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że od  5 stycnia 2022 roku wprowadza do stosowania Program odpracowywania zaległości czynszowych. Warunki uczestnictwa w Programie są określone w załączonych do informacji dokumentach. Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu a ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Osoby zainteresowane tą...

’BANK ZAMIAN’ – NASZA NOWA STRONA INTERNETOWA

18 marca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że uruchomił nową stronę internetową adresowaną do wszystkich osób z naszego powiatu zainteresowanych zamianą mieszkań - www.zamianamieszkan.zbm.cieszyn.pl   (informacja telefoniczna pod numerem 338523752). Strona ta spełniać będzie funkcję "Banku zamian", z którego korzystać mogą osoby zamieszkałe w różnych zasobach mieszkaniowych. ZBM będzie pełnił funkcję administratora strony. W okresie pierwszych 6 miesięcy od uruchomienia strony zamieszczanie ogłoszeń będzie bezpłatne. Dalsze korzystanie będz...

Pomieszczenia tymczasowe

18 marca 2022
Pomieszczenie tymczasowe przysługuje osobie, której sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego nie przyznał prawa do lokalu socjalnego. Pomieszczenie tymczasowe jest to pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę ...

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej