Porządkowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulic Mickiewicza/Towarowa

12 grudnia 2022
📣✅W rejonie ulic Mickiewicza/Towarowa znajduje się kilka dużych wielorodzinnych budynków komunalnych. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., jako zarządca tych budynków, podjął działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności ww. rejonu dla zamieszkujących tu rodzin poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół budynków oraz wykonanie prac modernizacyjno-remontowych wewnątrz budynków👷👍. 🔔W celu podniesienia komfortu życia mieszkańców Spółka rozpoczęła wykonywanie prac modernizacyjnych i remontowych w bezpośrednim otoczeniu i wewnątrz budynków. W rejonie budynków ...

uporządkowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulic Sikorskiego – Towarowa

9 grudnia 2022
Przy ulicy Sikorskiego 3a znajdował się do niedawna budynek – barak socjalny. Z powodu niskiego standardu obiektu oraz złego stanu technicznego podjęta została decyzja o wyburzeniu obiektu. Decyzję o rozbiórce przyspieszył pożar części budynku, który miał miejsce w lipcu 2022 roku, a przyczynił się do niego także sposób i charakter jego użytkowania. Prace rozbiórkowe zostały wykonane staraniem i na koszt Spółki w okresie wrzesień-październik 2022 roku. Zwolniona działka została oddana na potrzeby Gminy Cieszyn.

MIESZKANIE DLA REPATRIANTÓW

29 listopada 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. pełniący funkcję Inwestora Zastępczego na rzecz Gminy Cieszyn zakończył realizację przebudowy lokalu nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Cieszynie przy ul. Katowickiej 8. Na wykonanie zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie przy współudziale ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w wysokości 80% - Dotacja celowa „Pomoc dla repatriantów”. Zakończenie prac budowlanych miało miejsce 18.11.2022 r, natomiast do końca grudnia 2022 r lokal ma zostać wyposażony przez MOPS w Cieszynie w...

Regulamin porządku domowego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn

18 marca 2022
Regulamin porządku domowego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn

Sprawdźcie Państwo czy przysługuje Wam obniżka czynszu.

18 marca 2022
Sprawdź, czy spełniasz warunki, które pozwolą Ci na obniżenie stawki czynszu lokalu mieszkalnego. Proponuje się obniżki w wysokości: 15%, 10%, 5%. System ten obejmuje szeroką grupę najemców, a wysokość obniżki uzależniona jest od dochodu gospodarstwa domowego. Kto może skorzystać z obniżki ? osoba, która: nie posiada zaległości w opłatach za najem lokalu mieszkalnego lub posiada zadłużenie, ale spłaca je w ratach w ramach zawartego porozumienia,spełnia kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia obniżki, Dochody gospodarstwa domowego ubiegające się o obniżkę nie może przekr...

Informacja dla osób mających problemy z regulowaniem należności czynszowych

18 marca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. informuje, że osoby które mają problemy z regulowaniem należności czynszowych w obecnej wysokości, z uwagi na fakt że ich lokale mieszkalne są za duże w stosunku do ich potrzeb i możliwości finansowych, mogą skorzystać z procedury zamiany lokalu na inny, mniejszy. Druki wniosków o zamianę lokalu można pobrać w Dziale Gospodarki Lokalami ZBM w Cieszynie, ul. Liburna nr 2a I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52. Wypełnione wnioski należy składać przed upływem wyznaczonego terminu ostatecznego do zapłaty, tj. przed wypowiedzeniem umowy ...

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej