Czujnik tlenku węgla

13 października 2022
Przypominamy o konieczności sprawdzania czujników tlenku węgla zgodnie z instrukcją! Regularne sprawdzanie czujników tlenku węgla Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. przypomina Najemcom komunalnych lokali mieszkalnych, w których zamontowano czujniki tlenku węgla o konieczności sprawdzenia czujników zgodnie z instrukcją . Przeprowadzenie testu urządzenia Tryb testowy. Nacisnąć na przycisk TEST do momentu usłyszenia pojedynczego sygnału i zapalenia się czerwonej kontrolki. Powtarzać co tydzień.Tryb czuwania. W pozycji czuwania, czerwona kontrolka miga co 40 sekund...

Druki wniosków

6 kwietnia 2022
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszej firmy są do pobrania druki wniosków o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn. Za pomocą tych wniosków można ubiegać się o lokal socjalny, o lokal z umową na czas nieoznaczony, mieszkanie do remontu, strych do adaptacji na mieszkanie oraz o zamianę lokalu mieszkalnego. Link do strony BIP znajduje się poniżej. Zapraszamy https://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/1209/wzory-drukow

Regulamin porządku domowego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn

18 marca 2022
Regulamin porządku domowego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn

Sprawdźcie Państwo czy przysługuje Wam obniżka czynszu.

18 marca 2022
Sprawdź, czy spełniasz warunki, które pozwolą Ci na obniżenie stawki czynszu lokalu mieszkalnego. Proponuje się obniżki w wysokości: 15%, 10%, 5%. System ten obejmuje szeroką grupę najemców, a wysokość obniżki uzależniona jest od dochodu gospodarstwa domowego. Kto może skorzystać z obniżki ? osoba, która: nie posiada zaległości w opłatach za najem lokalu mieszkalnego lub posiada zadłużenie, ale spłaca je w ratach w ramach zawartego porozumienia,spełnia kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia obniżki, Dochody gospodarstwa domowego ubiegające się o obniżkę nie może przekr...

Informacja dla osób mających problemy z regulowaniem należności czynszowych

18 marca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. informuje, że osoby które mają problemy z regulowaniem należności czynszowych w obecnej wysokości, z uwagi na fakt że ich lokale mieszkalne są za duże w stosunku do ich potrzeb i możliwości finansowych, mogą skorzystać z procedury zamiany lokalu na inny, mniejszy. Druki wniosków o zamianę lokalu można pobrać w Dziale Gospodarki Lokalami ZBM w Cieszynie, ul. Liburna nr 2a I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52. Wypełnione wnioski należy składać przed upływem wyznaczonego terminu ostatecznego do zapłaty, tj. przed wypowiedzeniem umowy ...

Punkt Przyjęć Dzielnicowych i Administratora

18 marca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp.z o.o. informuje, iż w  odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców od dnia 01.12.2017r. zostanie uruchomiony Punkt Przyjęć Dzielnicowych i Administratora w lokalu położonym przy ulicy Motokrosowej 28/7. Interesanci będą przyjmowani w każdy czwartek w godzinach: Administrator: 8:00 - 9:30 Dzielnicowy policji: 9:00 - 10:30

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej