PROGRAM ODPRACOWYWANIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

18 marca 2022
SZANOWNI MIESZKAŃCY Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że od  5 stycnia 2022 roku wprowadza do stosowania Program odpracowywania zaległości czynszowych. Warunki uczestnictwa w Programie są określone w załączonych do informacji dokumentach. Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu a ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Osoby zainteresowane tą...

’BANK ZAMIAN’ – NASZA NOWA STRONA INTERNETOWA

18 marca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że uruchomił nową stronę internetową adresowaną do wszystkich osób z naszego powiatu zainteresowanych zamianą mieszkań - www.zamianamieszkan.zbm.cieszyn.pl   (informacja telefoniczna pod numerem 338523752). Strona ta spełniać będzie funkcję "Banku zamian", z którego korzystać mogą osoby zamieszkałe w różnych zasobach mieszkaniowych. ZBM będzie pełnił funkcję administratora strony. W okresie pierwszych 6 miesięcy od uruchomienia strony zamieszczanie ogłoszeń będzie bezpłatne. Dalsze korzystanie będz...

Pomieszczenia tymczasowe

18 marca 2022
Pomieszczenie tymczasowe przysługuje osobie, której sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego nie przyznał prawa do lokalu socjalnego. Pomieszczenie tymczasowe jest to pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę ...

Zasady segregacji odpadów komunalnych

18 marca 2022
1. PLASTIK Do worka na plastiki wrzucamy folię, reklamówki, opakowania PET, PP, PE oraz zakrętki, natomiast zabronione jest wrzucanie opakowań po wyrobach garmażeryjnych i środkach ochrony roślin, opakowań z zawartością, pojemnikach po lekach i olejach, zabawek oraz materiałów budowlanych 2. PAPIER Do worka z napisem Papier można wrzucać prospekty, katalogi, książki i gazety, tekturę i papier pakowy oraz opakowania papierowe i kartony. Zabronione jest wrzucanie zabrudzonego papieru, tapet, kalek, worków po materiałach budowlanych, kartonów po napojach, artykułó higienicznych oraz p...

Zanikające zawody specjalistyczne praktykowane w naszej fimie

18 marca 2022
Przemiany cywilizacyjne, które zaszły w ciągu ostatniego półwiecza okazały się zagrożeniem dla wielu zawodów. Z tego powodu, niektóre jeszcze nie tak dawno popularne i chętnie wykonywane zawody obecnie zanikają. Przedstawiciele wielu rzemiosł nie są w stanie indywidualnie konkurować z masową produkcją. Szanse przetrwania dają im zakłady, które w ramach prowadzonej działalności świadczą unikalne usługi, do takich należy Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. .Wśród zanikających zawodów branży budowlanej polskiego rzemiosła znalazły się zduństwo i snycerstwo.  Zduństwo ...

Świadome oszczędzanie, czyli o zmniejszaniu zużycia mediów w godpodarstwie domowym

18 marca 2022
Istniejące budynki, zarówno mieszkaniowe, jak też użyteczności publicznej (biurowce, hotele, obiekty służby zdrowia itp.), mają znaczne – przeważnie niewykorzystane – szanse na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, głównie dzięki oszczędzaniu zużycia mediów. Badania budżetów rodzinnych wykazują, że w strukturze opłat związanych z utrzymaniem gospodarstw domowych na czołowym miejscu znajdują się koszty użytkowania urządzeń AGD i oświetlenia, a dopiero w drugiej kolejności opłaty za ogrzewanie. Użytkowanie sprzętów AGD Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w ...

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej