Uprzejmie informujemy, iż wszystkie aktualne Informacje Publiczne wytwarzane przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. znajdą Państwo opublikowane na Tablicy Ogłoszeń BIP: bip.um.cieszyn.pl/artykuly/1216/tablica-ogloszen


Wykaz osób skreślonych z listy oczekujących na mieszkanie z zasobu Gminy Cieszyn

30 września 2022
Wykaz osób skreślonych z listy z dnia 30 września 2022 roku

Ogłoszenie o zmianie lokalizacji biur Działu Administracji i Eksploatacji

6 września 2022
Szanowni Państwo, W celu maksymalnego ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem Spółki, podjęto decyzję o zlokalizowaniu od 1.10.2022r. wszystkich działów Spółki w jednym budynku stanowiącym naszą własność tj. w budynku przy ul. Liburnia 2a. Wprowadzone zmiany nie spowodują zmiany w obsłudze naszych klientów. I. Bez zmian pozostaje możliwość osobistego załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta (budynek obok parkingu) przy ul. Liburnia 2a, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 do 15:00. II. Wszystkie dotychczasowe numery telefonów i adresy email służące do kont...

Ogłoszenie o wprowadzeniu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej II stopnia alarmowego BRAVO i III stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

1 września 2022
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: nr  282 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nr  283 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  Zarządzenia obowiązu...

Ogłoszenie o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

5 lipca 2022
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. rozpoczyna realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Cieszynie, w wyniku którego powstanie 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1023,04 m², stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn. Inwestycja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat BGK w Warszawie. Dofinansowanie w wysokości 4.902.965,98 zł. Całkowita wartość według umowy 6.972.000,00 zł.

Lista wychowanków

14 czerwca 2022
Lista z dnia 14 czerwca 2022 roku

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej