Czujnik tlenku węgla – test urządzenia

9 października 2023

Przeprowadzenie testu urządzenia

  • Tryb testowy. Nacisnąć na przycisk TEST do momentu usłyszenia pojedynczego sygnału i zapalenia się czerwonej kontrolki. Powtarzać co tydzień.
  • Tryb czuwania. W pozycji czuwania, czerwona kontrolka miga co 40 sekund, wskazując poprawne funkcjonowanie czujnika.
  • Tryb alarmowy. Jeżeli czujnik wyczuje zbyt dużą koncentrację CO, czerwona kontrolka zapali się i usłyszymy dźwięk syreny. Jeśli przyciśniemy na przycisk TEST syrena uciszy się na 4 minuty i włączy ponownie do momentu aż stężenie CO powróci do normy.
  • Ochrona. Obwód jest testowany systematycznie. Jeśli pojawi się błąd, czerwona kontrolka i syrena będą się włączać na krótko 2 razy co 30 sekund

Wymiana baterii

  • gdy bateria jest słaba, syrena wyda dźwięki i czerwona kontrolka będzie migać. Należy wówczas wymienić baterię. Zaleca się używanie baterii alkalicznych lub litowych, ponieważ ich żywotność jest dłuższa. Uwaga! Używanie innych baterii niż zalecane może spowodować niepoprawne funkcjonowanie czujnika. Wystawianie na działanie zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury i wilgoci może skrócić działanie baterii

Konserwacja urządzenia

- Wykrywacz tlenku węgla praktycznie nie wymaga konserwacji. Zaleca się raz w tygodniu testowanie czujnika (patrz Tryb testowy) oraz czyszczenie w razie pojawienia się kurzu.
W przypadku stwierdzenia awarii czujnika należy niezwłocznie kontaktować się z właściwą administracją:

Dział DAE nr tel. 33/8520843, 33/8513370, 33/8520223, 33/8513368 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej