Informacja dla mieszkańców komunalnego zasobu mieszkaniowego, którzy chcą skorzystać z dodatku osłonowego

17 marca 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że przed złożeniem wniosku o dodatek osłonowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zgłosić się do zarządcy nieruchomości, w której zlokalizowane jest Państwa mieszkanie - odpowiednio ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. lub Zapon Sp. z o.o. w celu potwierdzenia złożenia przez zarządcę deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o używanym źródle ciepła w budynku.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej