Informacja o odstąpieniu od podwyżki stawek czynszowych

12 marca 2022

Burmistrz Miasta Cieszyna podejmuje decyzję o podwyżce stawek czynszowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Cieszyn w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Cieszyna.

Po dokładnej analizie wartości wskaźników mających wpływ na wysokość stawek czynszowych a także uwzględniając fakt, że obowiązująca w Gminie Cieszyn polityka czynszowa przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna osiągnęła na dzień dzisiejszy zamierzone cele Burmistrz Miasta Cieszyna już drugi rok z rzędu podjął decyzję o odstąpieniu od podwyżki stawek czynszowych w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn.

Stawka czynszu jest ustalana indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego na podstawie kwalifikacji punktowej lokalu uwzględniającej między innymi stan techniczny lokalu, wyposażenie w instalacje i urządzenia techniczne, położenie lokalu w budynku oraz na podstawie położenia lokalu w danej strefie miasta.

Decyzja w sprawie odstąpienia od podwyżki stawek czynszowych dotyczy wszystkich najemców zamieszkujących w komunalnych lokalach mieszkalnych.

Jednocześnie informuję, że najemcy lokali komunalnych, których dochody spełniają określone uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna kryteria mogą ubiegać się o obniżkę stawki czynszowej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. lub na stronach internetowych ZBM.

Niezależnie od tego uprawnieni najemcy mogą korzystać z dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prezes Zarządu ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.

mgr Elżbieta Domagała


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej