Inwestycja przy ul. Mickiewicza

28 kwietnia 2023

Nabierają tempa prace budowlane związane z budową czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza. Inwestorem zadania prowadzonego na własnej działce jest Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

W obiekcie powstaje 16 nowych mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni 957 m2. Zasilą one mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn.

Nowy budynek będzie spełniać standardy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wyposażony będzie m.in. w windę dostosowaną do transportu osób na noszach.

Projekt uzyskał pozytywną opinię „Komisji do spraw opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych i remontowych pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Komisja oceniła koncepcję przedsięwzięcia pozytywnie, jako uwzględniającą zasady dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

Spółka prowadzi inwestycję z własnych środków oraz dotacji pozyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Zakończenie budowy przewidziano na połowę 2024 roku.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej