O nas

19 kwietnia 2024

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 30 czerwca 2006 roku w następstwie realizacji uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółką kieruje jednoosobowy zarząd w osobie Natalii Piksy. Spółka wykonuje między innymi zadania publiczne związane z zabiezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Cieszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym uchwałami organów Gminy Cieszyn.

Ponadto spółka oferuje swoje usługi w zakresie:

 • profesjonalnego zarządzania nieruchomościami
 • powiernictwa inwestycyjnego
 • usług remontowych
 • obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie przeprowadzania procedury zamówień publicznych.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, posiadającą szereg specjalistycznych uprawnień:

 • osoby posiadające licencje zarządcy nieruchomości
 • pracownicy posiadający certyfikat Ministra Finansów potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • inspektorzy nadzoru z uprawnieniami budowlanymi
 • osoby uprawnione do kierowania robotami remontowymi lub pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w obiektach zabytkowych
 • architekt z uprawnieniami projektowymi
 • kosztorysanci
 • wykwalifikowani zduni, stolarze i inni

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej