Ogłoszenie o zmianie lokalizacji biur Działu Administracji i Eksploatacji

6 września 2022

Szanowni Państwo,

W celu maksymalnego ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem Spółki, podjęto decyzję o zlokalizowaniu od 1.10.2022r. wszystkich działów Spółki w jednym budynku stanowiącym naszą własność tj. w budynku przy ul. Liburnia 2a. Wprowadzone zmiany nie spowodują zmiany w obsłudze naszych klientów.

I. Bez zmian pozostaje możliwość osobistego załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta (budynek obok parkingu) przy ul. Liburnia 2a, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 do 15:00.

II. Wszystkie dotychczasowe numery telefonów i adresy email służące do kontaktów z naszymi klientami pozostają bez zmian:

 • 33 852 08 43 - e-mail: sekretariat@zbm.cieszyn.pl
 • 33 851 33 68 - BIP - https://bip.um.cieszyn.pl/
 • 33 852 02 23 - ePUAP

Awarie można zgłaszać pod numerem 663 856 000

czynnym poza godzinami pracy w dni powszednie oraz w niedziele i święta.

III. Od 1.01.2022r. Funkcjonuje Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK), z którego mogą korzystać najemcy mieszkań komunalnych, właściciele lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz najemcy lokali użytkowych.

Aby skorzystać z tej możliwości należy wpisać adres naszej strony internetowej - www.zbm.cieszyn.pl, a następnie dokonać logowania w zakładce e-BOK.

Aby otrzymać login i hasło do platformy e-BOK należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta ZBM w Cieszynie Sp. z o.o., z dokumentem tożsamości.

W razie braku możliwości osobistego odebrania loginu i hasła, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia sposobu dostarczenia w formie elektronicznej loginu i hasła do platformy e -BOK.

Platforma e-BOK umożliwia:

 • sprawdzenie bieżącego stanu konta opłat za mieszkanie,
 • uzyskanie informacji o bieżących płatnościach i terminach wpłat,
 • dostęp do historii płatności,
 • podanie wysokości wskazań liczników wodomierzowych,
 • zgłoszenie awarii,
 • dostępu do powiadomień i wiadomości wysyłanych przez ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.
 • wgląd dla właścicieli lokali do uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową oraz głosowanie nad uchwałami wspólnoty za pośrednictwem systemu,
 • wgląd dla najemców lokali użytkowych do historii płatności, możliwość sprawdzenia bieżącego stanu konta opłat za lokal użytkowy oraz możliwość podglądu faktur.

IV. Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej gdzie można pobrać wzory potrzebnych dokumentów do załatwienia Państwa spraw.

http://zbm.cieszyn.pl/

V. Istnieje możliwość złożenia dokumentów przez ich umieszczenie we wrzutniach zlokalizowanych przy ulicach: Liburnia 2a, Głęboka 13, Tysiąclecia 9c

Prezes Zarządu

Elżbieta Domagała


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej