Ogłoszenie

17 marca 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 marca 2021r., w miejsce obecnie istniejących dwóch biur administracji: ADM nr 1 i ADM nr 2, funkcjonować będzie jeden wspólny Dział Administracji i Eksploatacji Budynków z siedzibą przy ul. Głębokiej 13 (wejście od ul. Trzech Braci), w miejscu obecnie funkcjonującej ADM nr 1.

Wszystkie dotychczasowe numery telefonów i adresy email służące do kontaktów mieszkańcom i innym kontrahentom spółki pozostają bez zmian.

33 852 02 23 - e-mail sekretariat@zbm.cieszyn.pl

- 33 851 33 68 - BIP - https://bip.um.cieszyn.pl/

33 852 08 43 - ePUAP

33 851 33 70

telefon awaryjny 663 856 000

(czynny poza godzinami pracy w dni powszednie oraz w niedziele i święta)

Informujemy, że istnieje możliwość osobistego załatwienia sprawy w Biurze Obsługi Klienta (budynek obok parkingu) przy ul. Liburnia 2a, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1500. Ponadto istnieje możliwość złożenia dokumentów przez ich umieszczenie we wrzutniach zlokalizowanych przy ulicach:

- Liburnia 2a,

- Tysiąclecia 9c


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej