Program odpracowywania zaległości czynszowych

12 marca 2022

1 lutego 2013 roku Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. wprowadził program odpracowywania zaległości czynszowych .

Z programu może skorzystać określona grupa osób .

„To nie jest tak, że nie płacę czynszu, bo kiedyś go sobie odpracuję” .

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest płacenie czynszu, a program stanowi pewną formę wyjścia z finansowych kłopotów, ponieważ ludzi dotykają różne sytuacje życiowe. Osoby, którym proponowany jest udział w programie, muszą spełnić określone warunki . Po pierwsze, chodzi o najemców, którzy utracili status najemcy z powodu zaległości czynszowych. Po drugie, zadłużenie musi być stwierdzone sądowym nakazem zapłaty, a dochód osoby w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 80 proc. najniższej emerytury . Po zakwalifikowaniu do udziału w programie podpisywane jest porozumienie, w którym określa się zakres i wartość robót .

Rodzaj wykonywanych prac jest dostosowany do indywidualnych możliwości każdego z uczestników, uwzględniający m .in. sytuację zdrowotną dłużnika .

Dla wielu osób to szansa choćby częściowego zmniejszenia zadłużenia. Program stanowi jeden z kilku sposobów spłacenia zaległości czynszowych .

Równocześnie najemcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą wnioskować o rozłożenie długu na raty czy nawet odroczenie jego spłaty na rok .

Do chwili obecnej do programu zaproszono czterdziestu czterech najemców . Nie wszyscy skorzystali z zaproszenia, bowiem dziewięć osób nie przyszło na spotkanie z zespołem mediacyjnym, a kolejnych dwudziestu czterech nie spełniło wymaganych warunków ( problemy zdrowotne i problemy z uzależnie-niami, brak bieżących opłat czynszowych ). Ostatecznie zawarto 77 porozumień na wykonywanie prac pomocniczych . Jest to głównie sprzątanie strychów, dozorowanie budynków, sprzątanie podwórek, parkingów i placów zabaw, malowanie ogrodzeń .

W styczniu 2014 roku została nawiązana współpraca z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego OHP w Cieszynie w zakresie możliwości szkoleń zawodowych osób posiadających zadłużenie wobec ZBM i będących uczestnikami programu odpracowywania zaległości czynszowych . Podniesienie kwalifikacji lub zdobycie zawodu może skutkować zatrudnieniem tych osób a w konsekwencji osiągnię-ciem dochodu i możliwością spłaty zadłużenia . Program szkoleń jest skierowany do osób w wieku od 18 do 26 lat. W związku z tym ZBM zakłada, że z propozycji szkoleń mogą skorzystań również dzieci dłużników .

Funkcjonuje również strona internetowa z tzw. bankiem zamian mieszkań, pomocna osobom chcącym zamienić mieszkanie w celu obniżenia obciążeń finansowych .


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej