Przetarg pisemny, konkurs ofert – lokal użytkowy przy ul. Nowe Miasto 12 w Cieszynie

13 stycznia 2023

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. ogłasza przetarg pisemny – konkurs ofert, ograniczony do prowadzenia w lokalu cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców działalności gospodarczej - handlowej bądź usługowej, na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Nowe Miasto 12 w Cieszynie.

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku, składa się z 4 pomieszczeń wraz z przynależnościami o łącznej powierzchni 70.52 m2.

Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i etażowe centralne ogrzewanie – własność poprzedniego najemcy.

Budynek przy ul. Nowe Miasto nr 12 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Lokal zostanie udostępniony w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dniu 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 10.00.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) do godz. 14.00 poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta bądź na barierce przy schodach wejściowych do Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia nr 2a, bądź listownie, w zamkniętych kopertach z adnotacją „ Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Nowe Miasto nr 12 w Cieszynie ” (liczy się data stempla pocztowego).

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 1 lutego 2023 roku (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej oraz na naszej stronie BIP


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej